Tutkimusta ( Talvikkojen merkintää keväällä 2007)

Toukokuun lopun ja kesäkuun alun välisenä aikana Tenon pääuomassa pyydystettiin talvikoita merkintää varten. Noin 100 talvikkoa merkittiin DST merkeillä, noin 50 nauhamerkeillä ja 25 lohta satelliittimerkeillä. Tutkimuksella selvitetään talvikkolohien mereistä vaellusaluetta ja meriolosuhteita. DST ja satelliittimerkit keräävät tietoa meriolosuhteista.

sivun alkuun