Jättinaaraan tarina

Kuvat Jari Haantie,Tenojoen tutkimusasema (RKTL)

www.tenojoki.fi | Tutkittua tietoa lohikannoista | Eero Niemelä.

tenojoki.fi alkuun

(Eero Niemelä, tutkija,
RKTL, Oulu)


Eeron sivut alkuun

Kesä 2009

Uutisia Tenolta
- viimeisin 12.08.2008

Jättinaaraan tarina
22.08.2008

Mikä loinen lohen
kiduksissa? (15.08.2008)

Tunnista lohi uudelleenkutijaksi

Kyttyrälohesta

Talvikoiden merkintää keväällä 2007

Kevät 2007 (kuvia)


05.11.2006 Tarinaa saalisilmoituksista ja lohisaaliiden vaihteluista eri vuosina

04.11.2006 Eeron terveisiä: Tenolla syksyllä 2006

08.2004 Tenon vesistön lohikantojen pitkäaikainen vaihtelu


Linkki väitöskirjaan


© Jussi Ojanen

 

 

12.08.2008

Jättinaaraslohi

Heinäkuussa Tenon Sirmasta saatiin vapavälineillä poikkeuksellisen suuri naaraslohi. Pituutta lohella oli 128 cm ja painoa 21.5 kg.
Lohen pystyttiin jo ulkoisten tuntomerkkien perusteella sanoa olevan aiemmin kutenut. Tuntomerkkeinä olivat runsaampi mustien täplien lukumäärä kiduskansissa kuin normaalilla ensimmäistä kertaa kutemaan nousevalla lohella. Lohella oli lisäksi kylkiviivan alapuolella selvästi uudelleenkutijan piiirteisiin sopivat lukuisat pisteet, kun niitä ensimmäistä kertaa kutemaan tulevalla ei ole juuri ollenkaan.
Lohi oli syntynyt vuoden 1995 kudusta ja viettänyt Tenojoessa ensimmäiset neljä vuotta, se oli vaeltanut vuonna 2000 mereen ja viettänyt meressä yhtäjaksoisesti neljä vuotta. Ensimmäinen kutumatka Tenoon tapahtui vuonna 2004 ja vuonna 2005 se palasi mereen talvikkona palatakseen takaisin Tenoon vuonna 2006 ja edelleen talvikkona mereen vuonna 2007.
Vuoden 2007 kuntoutuminen meressä onnistui hyvin ja suomutiedon perusteella meressä viime vuosina olleet suuret sillikannat edesauttoivat nopeaa kuntoutumista. Lohi tuli Tenoon ilmeisesti kesäkuun loppupuolella tai heinäkuun alussa, koska se ei juurikaan ollut tummunut ennen pyydystämistään.

Viime vuosina uudelleenkutijoiden lukumäärät Tenon vesistøstä pyydystetyistä lohista ovat olleet selvästi 1980- ja 1990-lukua suuremmat, mikä osaltaan heijastaa suuremmaksi kasvaneiden lohien parempaa ravintotilannetta.

Vuonna 2008 Tenoon on noussut vuosien 2000 ja 2001 suurempien lohien kudusta syntyneitä ensimmäistä kertaa kutevia lohia ja erityisesti kolme vuotta meressä olleita naaraslohia. Vuonna 2008 elokuussa onkin erityisen tärkeätä suojella näitä naaraslohia ja pyrkiä vapauttamaan ne Tenojoen lohikantojen lisäämiseksi.

RKTL, Tenojoen tutkimusasema, on kiinnostunut suurten naaralohien ja koiraslohien ikä- ja kasvutiedoista. Kalastajat, jotka saavat yli 15 kg painavia naaraslohia ja yli 18 kg painavia koiraslohia saavat tiedot saaliskalansa iästä toimittamalla suomunäytteet, pituuden ja painon tutkimusasemalle.

 Eero Niemelä

 

Alla osa kalan suomunäytteestä, kokosuomu erillisenä kuvana ja kooste lohen elämästä.


Kuva P201700b: Kuvaan on merkitty talven aikaiset kasvut, jotka ovat valkoisen ja mustavalkoisen poikkiviivan væliset alueet.


Kokosuomukuva TÄSTÄ


Kooste yo. lohen elämästä:

Ison naaraslohen elämänkaari

Lohi oli peräisin vuoden 1995 kudusta jossain Tenossa
vuosi 1996 ikä 1, ensimmäinen vuosi Tenossa
vuosi 1997 ikä 2, toinen vuosi Tenossa
vuosi 1998 ikä 3, kolmas vuosi Tenossa
vuosi 1999 ikä 4, neljäs vuosi Tenossa
vuosi 2000 ikä 5, vaellus smolttina ( joki ikä 4+) pituudeltaan noin c. 17 cm neljän jokivuoden jälkeen Barentsinmereen heinäkuussa ja lohen ensimmäinen merivuosi
vuosi 2001 ikä 6, toinen merivuosi
vuosi 2002 ikä 7, kolmas merivuosi
vuosi 2003 ikä 8, neljäs merivuosi
vuosi 2004 ikä 9, naaraslohi saapui (meri-iältään 4+ vuotiaana) ensimmäistä kertaa Tenojokeen kutemaan , kutu varhain lokakuussa
vuosi 2005 ikä 10, naaraslohi laskeutui Tenojoesta talvikkona varhain kesäkuussa Tenovuonoon ja kuntoutuminen tapahtui Barentsinmeressä ilmeisesti Finnmarkin rannikon ja Huippuvuorten välisellä alueella
vuosi 2006 ikä 11, naaraslohi saapui toisen kerran Tenojokeen kutemaan, tavallisesti nämä uudelleenkutijat nousevat Tenoon kaikkein ensimmäisimpinä toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa, kutu lokakuussa
vuosi 2007 ikä 12, naaraslohi laskeutui talvikkona jälleen varhain alkukesästä Tenovuonoon ja kuntoutuminen tapahtui Barentsinmeressä
vuosi 2008 ikä 12+, naaraslohi saapui kolmatta kertaa kudulle Tenojokeen

 sivun alkuun