TE-keskus: Tiedote 02.04.2009

TENOJOEN KALASTUSSÄÄNTÖIHIN PIENIÄ MUUTOKSIA


Lapin TE-keskus ja Finnmarkin lääninhallitus ovat Tenojoen kalastussopimuksen 7 artiklan mukaisesti sopineet ensi kesän ulkopaikkakuntalaisten kalastussäännöistä Tenojoelle.

Sääntöihin tehtiin seuraavat muutokset.

  • Nuorisoluvan (ent. alle 16-v. lapsilupa ) ikärajaa nostettiin 18-vuoteen. Alle 18-vuotiaat saavat kalastaa rannalta perholla myös heittokohoa käyttäen.

  • Veneestä kalastettaessa saa olla kerrallaan käytössä enintään kolme vapaa, joista jokaisessa on yksi siima ja viehe. Tämä sääntö on voimassa myös silloin, kun kalastusmatkailijan soutajana on paikkakuntalainen henkilö.

  • Boratbockan perhokalastusalueen 35 luvan kiintiö poistuu Suomen puolelta. Ajalla 20.6- 20.7 Boratbockan erillisalueella on rannalta kalastus sallittua kuitenkin vain klo 07.00- 19.00 välisenä aikana. Alueella voi kalastaa normaalilla Tenojoen rantaluvalla ko. kalastusajan puitteissa. Norjan puoleisella rannalla Boratbockan lupakiintiö on edelleen voimassa.

  • Sekä vene että rantakalastus on kielletty 50 metriä lähempänä niiden sivujokien suita, joihin lohi nousee. Käytännössä veneellä kalastettaessa jokisuut on kierrettävä joen puolenvälin toiselta puolen.

Neuvotteluissa esillä olleesta elokuun kalastusajan lyhentämisestä ja sen vaikutuksista lohikantojen säätelykeinona päätettiin hankkia lisätietoja ja asiaan tullaan palaamaan ennen seuraavaa neuvottelukierrosta ensi syksynä.

Tenojoen lohisaaliit ovat viimevuosina olleet alhaisella tasolla ja vaikka viime vuonna saalismäärät hieman nousivat, ollaan niissä kuitenkin edelleen pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Etenkin eräissä Tenojoen sivujoissa on havaittu isojen naaraslohien määrän vähentyneen huolestuttavasti. Päätökset on tehty lohikannan suojelemiseksi varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Lisäksi on huomioitavaa, että Norjassa on jo rajoitettu lohen verkkopyyntiä merialueella. Myös Norjan puoleisella jokialueella on suunnitelmia vähentää verkkopyyntiä.

Tenojoella kävi viime vuonna noin 9100 kalastajaa. Kalastusmatkailijoiden määrä väheni edellisvuodesta noin 7 %.

Lisätietoja asiasta antaa kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen p. 010 60 27105 ja kalataloustarkastaja Kare Koivisto p. 010 60 27383


paluu tenojoki.fi arkistoon