28.12.2007

Eero Niemelä tiedottaa Norjasta 28.12.2007
(tohtori Eero Niemelä toimii tällä hetkellä Finnmarkin Fylkesmannin Ympäristöosastolla vuoden 2008 syyskuun loppuun asti virkamiesvaihdossa tutustuen mm. vaelluskalojen kalastuksen säätelytoimenpiteisiin.)

 

MÄÄRÄTIETOISIA ESITYKSIÄ NORJAN LOHIKANTOJEN VAHVISTAMISEKSI

Norja tulee lisäämään koko rannikkoalueensa lohen kalastusrajoituksia vuosille 2008-2012. Rannikon ja vuonojen kalastuksen säätelyt tehdään viiden vuoden periodeissa. Syy, miksi Norja on rajoittamassa nyt voimakkaasti rannikon ja vuonojen lohenpyyntiä, johtuu siitä, että kansainväliseltä taholta on pyydetty
Norjaa rajoittamaan ns. sekakantojen pyyntiä.

Toisaalta norjalaiset ovat itsekin huolestuneista jokiensa lohikantojen tilasta. Finnmarkin alueelle rannikolle ja vuonoihin Ruijan maaherranvirasto esitti sellaista säätelyn tehostamista, että verkkopyynti (kiilanuotta ja koukkuverkko) alkaisi kesäkuun 20 päivänä ja päättyisi syyskuun loppupuolella.

Merkittävä esitys oli, että viikoittainen verkkopyydysten käyttö lyhenisi neljästä kolmeen vuorokauteen. Finnmarkin maaherran esitykseen vastasi Direktoraatti (DN) seuraavalla esityksellä, joka nyt on lähetetty lausunnolle eri tahoille.

Direktoraatti esittää: kiilanuotan käyttö alkaisi 10 kesäkuuta (aiemmin se on alkanut 15. toukokuuta), koukkuverkon käyttö alkaisi 1 heinäkuuta ( aiemmin se on alkanut 1 kesäkuuta), verkkopyydyksiä saisi käyttää vain kolmena päivänä viikossa (historiallisesti on saanut käyttää neljänä päivänä viikossa). Lohenpyynti loppuisi 4 päivänä elokuuta eikä täten olisi Fylkesmannin liberaalimman esityksen mukainen.

Kaiken kaikkiaan esitysten odotetaan menevän sellaisenaan lävitse. Kun Fylkesman esitti rannikon ja vuonojen säätelyjen huomattavaa parantamista se edellytti vastaavien säätelytoimien ulottamista kaikkiin Finnmarkin jokiin Tenojoki ja Näätämöjoki mukaan lukien. Edellä olevien sääletyiden johdosta jokiin toivotaan nousevan enemmän isompaa lohta, josta merkittävin osa on naaraslohia.

On arvioitu, että jopa 50% yli 7 kiloa painavista lohista jää pyytämättä Tenon lähialueen rannikolla ja ne siten pääsevat nousemaan jokiin vahvistamaan kutukantoja. Voidaankin jo nyt tehdä selviä johtopäätöksiä, että kaikkiin Finnmarkin ja myös Tromssan läänin jokiin tulee huomattavia säätelyitä turvaamaan entistä paremmin luonnon lohikantojen tilaa.

Tenossa norjalainen lohenkalastuksen oikeudellisten yhdistys (LBT) on jo pari vuotta sitten esittänyt vapaaehtoista kulkutuspyynnin huomattavaa lyhentämistä mutta silloin ei löytynyt vielä täyttä yhteisymmärrystä. Nyt ääni on aivan toisenlainen ja norjalaiset viranomaiset tullevat vaatimaan kaikilta kalastajaryhmiltä määrätietoisia toimia Tenonkin lohikantojen parantamiseksi.

Tenon lohentuotto on ylläpitänyt suhteellisen voimakasta rannikon pyyntiä ja norjalaiset arvioivatkin, että Tenon tuottama lohi on ollut jopa 60% rannikon saaliista Finnmarkissa. Uudet rannikon ja vuonojen lohenkalastuksen säätelyt astuvat voimaan 1 maaliskuuta.

Säätelyjen perusteena ovat norjalaisten tutkijoiden laskelmat lohikantojen tilasta ja useimpien jokien tulosten perusteella näihin uusiin säätelyihin on ryhdyttävä välittömästi. Norja näyttää täten toimivan määrätietoisesti ja vastuunalaisesti, koska siellä luonnonlohta arvostetaan ei yksinomaan saaliina vaan myös luonnonvarana, josta halutaan pitaa hyvää huolta seuraavillekin kalastaville sukupolville.

terv. Eero Niemelä

 

paluu tenojoki.fi arkistoon