PALUU TENOLUVAT

Älä levitä Gyrodactylus salaris -lohiloista

maa- ja metsätalousministeriö, elintarvike- ja terveysosasto
2004

Gyrodactylus salaris on noin 0,5 mm:n pituinen lohen iholla ja evillä elävä loinen, jota ei voi havaita paljain silmin. G. salaris kykenee elämään ja lisääntymään myös kirjolohen pinnalla, ja voi lyhytaikaisesti elää myös monien muiden kalojen pinnalla.

Loista tavataan luontaisesti Itämereen laskevissa vesistöissä. Loinen on erittäin yleinen mm. Tornionjoen vesistön lohenpoikasilla, joille loisen ei ole todettu aiheuttavan näkyvää vahinkoa tai kuolleisuutta. Loisen kulkeutuminen Norjaan 1970-luvulla on sen sijaan aiheuttanut suurta lohen jokipoikasten kuolleisuutta lähes 40 joessa, mikä on romahduttanut myös saaliit. Syynä pidetään sitä, että Atlanttiin laskevien jokien lohikannoilla ei ole vastustuskykyä G. salaris -loisen liiallista lisääntymistä vastaan. Sama on todettu myös Venäjän puolella mm. Kierettijoessa.

Loisen leviämisen estäminen Teno- ja Näätämöjokeen on siten ensiarvoisen tärkeätä.

G. salaris kiinnittyy koukuillaan kalan evien ja ihon pintaan. Madon vapaa osa etsii kiinnittymispaikkansa ympäriltä soluja ja limaa ravinnokseen. Loiset voivat myös liikkua pitkin kalan pintaa kuten mittarimadot. Sekä kiinnittyminen että ravinnon otto häiritsevät ihon ja kidusten normaalia toimintaa.

Lievä tartunta ei juurikaan haittaa kalaa, mutta voimakkaassa tartunnassa mekaaninen ärsytys lisää liman eritystä, ja rikkoutunut iho on altis tulehduksille ja sienitartunnoille. Loinen synnyttää eläviä poikasia ja suotuisissa olosuhteissa lisääntyminen on erittäin nopeata. Norjan kokemusten mukaan kuolleisuus voi olla suurta.

Ihmisiin tai kotieläimiin loinen ei tartu.

Näin estät Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen

Älä siirrä elävää kalaa vesistöstä toiseen!

 • G. salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi on elävien kalojen ja desinfioimattoman mädin siirtäminen muualta Suomesta Jäämereen laskevien Teno-, Näätämö-, Paats-, Lutto- ja Uutuanjoen vesistöalueille EHDOTTOMASTI KIELLETTY. Samoin on kielletty elävien kalojen siirtäminen näiden vesistöjen välillä. Aluetta koskee myös EU:n päätös, joka kieltää elävien lohikalojen tuonnin näille alueille muista EU-maista, joissa ei vastaavaa G. salaris -vapaata asemaa ole.

Jos kalastat

 • Huolehdi, että kaikki kalastusvälineet, haavit, veneet, vieheet, perämoottorit, yms. ovat täysin kuivia tai desinfioituja, ennen kuin alat kalastaa Jäämereen laskevassa vesistössä tai siirryt näiden vesistöjen välillä. G. salaris pystyy elämään päiviä ilman isäntäkalaa, ja voi siten levitä pelkän veden tai kosteiden kalastusvälineiden ja -kaluston välityksellä.

 • Älä koskaan laske kalastamasi kalan perkuuvesiä tai -jätteitä toiseen vesistöön.

 • Huolehdi, ettei veneen pilssivesi pääse siirron yhteydessä toiseen vesistöön.

 • Älä tuo muilta vesistöalueilta eläviä tai kuolleita syöttikaloja (täkykala) Jäämereen laskevien jokien alueelle tai siirrä niitä vesistöstä toiseen. Elävän tai kuolleen syöttikalan käyttö on kielletty koko Tenojoen vesistöalueella, ja kieltoa tullaan laajentamaan muihinkin Jäämereen laskeviin vesistöihin.

Jos olet meloja

 • Huolehdi, että kanoottisi tai kumilauttasi on täysin kuiva tai desinfioitu ennen kuin jatkat melontaa seuraavassa vesistössä.

Jos harrastat sukellusta

 • Huolehdi, että sukellusvälineesi, märkäpuku mukaan lukien, ovat ehdottoman kuivia ennen kuin sukellat seuraavaan vesistöön.

Jos olet karavaanari

 • Älä tyhjennä asuntovaunusi talousvesiä vesistöihin, vaan imeytä vesi maahan riittävän kauas rannasta.

Jos olet lentäjä

 • Älä pumppaa lentokoneesi ponttoonivettä Jäämereen laskeviin vesistöihin. Käytä kanistereita ja imeytä vesi maahan riittävän kauas rannasta.

Ohjeet välineiden kuivaamiseen ja desinfiointiin

Kuivaus

 • vuorokausi +20º C lämpötilassa, kylmässä ja kosteassa pidempään

 • tunti +60º C saunassa

Pakastaminen

 • vuorokausi -18º C pakastimessa

Desinfiointi

 • Teno-, Näätämö-, Paats-, Lutto- ja Uutuanjoen vesistöjen alueelle tultaessa kalastusvälineet, veneet, kanootit ym. tulee desinfioida, mikäli ne eivät ole täysin kuivat. Tenojoella on Suomen puolella 15 kalastusluvanmyyntipaikkaa, joissa kaikissa on desinfiointimahdollisuus. Näätämöjoen varressa desinfiointipaikkoja on Kolttien perinnetalon yhteydessä Sevettijärvellä ja Näätämön kylässä kahvila Stopparissa. Desinfioinnista kirjoitetaan todistus, joka käy dokumenttina myös Norjan puolella. Lisäksi Inarin kalasatamassa on desinfiointiasema, josta on mahdollisuus saada desinfiointitodistus.

Jos et ole ehdottoman varma välineittesi ja kalustosi kuivuudesta , käytä hyväksesi desinfiointiasemia!

Lisätietoja desinfiointiin liittyvistä kysymyksistä saa Lapin TE-keskuksen kalatalousyksiköstä,
p. 016-368 7000.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, Oulu
Lapin läänineläinlääkäri
Maailman eläintautijärjestö


Tätä ja muita esitteitämme voi tilata veloituksetta maa- ja metsätalousministeriöstä, jukka.tirinen@mmm.fi, p. 09-1605 3383

> julkaisut

Veterinary and Food Depart

PALUU TENOLUVAT